Categories: kleine bedragen lenen

Hoewel met het toenemende belang van internet er veel meer rechtsgeldig online dingen geregeld kunnen worden, zal de uiteindelijke leen overeenkomst toch schriftelijk moeten worden overeengekomen. Een lening heb je als consument pas afgesloten als er door beide partijen een overeenkomst getekend is. Voor het daadwerkelijk sluiten van de lening moet u een offerte nog steeds schriftelijk ondertekenen en retourneren. Overheidsinstanties werken met een digitale identificatie, de DigiD-code, maar financiële instellingen werken niet met zo’n systeem. Het online ‘kopen’van leningen blijft dus beperkt tot het online bevestiging vragen van een offerte.

Dus u dient een contract lening of overeenkomst tot geldlening schriftelijk overeen te komen om het rechtsgeldig te laten zijn. Nu is er ook een verschil tussen de inhoud van een contract tussen een zakelijke geldverstrekker en een geldlening tussen privé-personen. Op deze pagina beschrijven we de belangrijkste elementen die er minimaal in een contract moeten komen te staan.

Overeenkomst tot geldlening

In een overeenkomst tot geldlening moet vanzelfsprekend komen te staan tussen welke partijen de overeenkomst wordt aangegaan, wat de hoogte van het leningbedrag is, wat het rentepercentage is dat wordt toegepast en wat de looptijd van de lening is. Indien van toepassing wordt ook vermeld welke verzekeringen er gekoppeld zijn aan de lening. Bij bedragen hoger dan € 25.000 wordt meestal een overlijdensrisicoverzekering afgesloten zodat de geldverstrekker zich verzekerd weet van aflossing van de schuld in geval van overlijden van de geldlener. Naast bovenstaande essentiële gegevens wordt meer informatie in een overeenkomst tot geldlening gezet, veelal wat er zal gebeuren indien er niet betaald wordt en dat de overeenkomst geregistreerd zal worden bij het BKR.

Geld lenen lage rente en effectief rentepercentage.

Wat is een effectief rentepercentage ? Het effectieve rentepercentage is de rente waarin alle kosten van de lening zijn verwerkt. Dit rentepercentage moet iedereen op dezelfde manier berekenen en is daarom ook erg handig om verschillende leningen met elkaar te kunnen vergelijken. Lees hier meer over geld lenen lage rente en effectief rentepercentage.

Deze pagina delen.

Posted on Jul 20, 2016

Meest Bekeken

Archief

Top