Een minikrediet zonder toetsing is een vorm van lenen, welke vaak wordt gezocht door personen voor wie lenen via de reguliere bronnen geen optie is. Meestal is er dan sprake van een beletsel zoals een BKR notatie, waardoor deze personen bij de banken en krediet verstrekkers niet(meer) in aanmerking komen voor een  krediet, hypotheek of andere lening. Ook voor mensen, welke getroffen zijn door een zware BKR codering, is het nog steeds mogelijk om aan geld te komen via een lening. Deze voldoet wel aan wat andere kenmerken dan een persoonlijk krediet. Een lening zonder toetsing, is normaal gesproken veel lager, het gaat dan om enkele honderden euro’s,  in plaats van duizenden, en de looptijd is veel korter, deze bestrijkt normaal gesproken een periode van enkele dagen tot een maand.

De rente welke moet worden betaald over een lening zonder toetsing, is vele malen hoger dan bij een reguliere lening, soms wel twee maal zo hoog. Juist omdat er geen toetsing plaats vind bij het Bureau Krediet Registratie, en de verstrekkers van dit soort leningen heel goed weten dat het meestal personen met een BKR notatie betreft, is het risico veel hoger dat er niet terug betaald wordt en de verstrekker achter het geld aan moet, met alle extra kosten van dien. Deze potentiële kosten zijn verwerkt in de hogere rente tarieven bij een lening zonder toetsing bij het BKR.

Het vinden van gespecialiseerde krediet verstrekkers, waar men kan lenen zonder toetsing, is lastig, maar het is zeker mogelijk. Er bestaan krediet verstrekkers welke zich hebben gespecialiseerd in dit soort leningen. Wanneer een dergelijke gespecialiseerde krediet verstrekker is gevonden, is het aanvragen van een minikrediet vrij simpel, en gaat geheel via het Internet. Bij de eerste aanvraag, zal een kopie van rijbewijs, Identiteitskaart of ander geldig identiteitsbewijs  moeten worden meegestuurd via fax of email. Hierna volgt een korte controle door de verstrekker en krijgt u (via email) bericht. Indien de aanvraag is geaccepteerd staat het bedrag binnen 24 uur op uw bankrekening, en kunt u erover beschikken. Leningen, na de initiële lening, gaan aanmerkelijk sneller, en kunt u per mail of SMS aanvragen. In de meeste gevallen kunt u dan enkele uren erna reeds over het bedrag beschikken.

Afgewezen worden bij het aanvragen van een minikrediet.

snel geldToch kan het voorkomen dat ook bij de aanvraag van een lening zonder toetsing, deze wordt afgewezen door de krediet verstrekker. De meest voorkomende reden hiervoor is, dat mensen bij de aanvraag informatie achterhouden, of onjuiste gegevens verstrekken. Lenen zonder toetsing, houdt in dat er geen controle plaatsvindt bij het Bureau Krediet Registratie, maar wil zeker niet zeggen dat een verstrekker van dergelijke leningen helemaal niet controleert met wie ze te maken hebben.

Bij de eerste aanvraag, worden gegevens gevraagd en een bewijs van identiteit. In dit proces zijn diverse controle punten ingebouwd, om deze gegevens op echtheid te controleren. Indien er tijdens deze controles onjuistheden naar voren komen(bewust of onbewust verstrekt), zal de aanvraag automatisch worden afgewezen. Draag er daarom altijd zorg voor de juiste gegevens te verstrekken, en deze formulieren  op het Internet naar waarheid in te vullen. De kans voor acceptatie is dan vele malen groter. U heeft reeds te maken met een krediet verstrekker welke risico leningen verstrekt zonder toetsing bij het BKR, u moet het dan wel heel bont hebben gemaakt, wil deze verstrekker schrikken van hetgeen u stuurt in het formulier. Belangrijker is het deze naar waarheid in te vullen, zodat er tenminste omtrent uw eerlijkheid geen twijfel bestaat.

Lenen zonder toetsing, is zeker mogelijk, maar duur. Als voordeel staat daar dan wel tegenover, dat aanvraag en acceptatie erg snel verlopen, zodat u heel snel de beschikking heeft over het te lenen bedrag. Nadelen zijn dan weer de erg korte looptijd, voor terugbetaling en de rente welke vele malen hoger is dan deze voor reguliere leningen. Ook de hoogte van het maximaal te lenen bedrag is erg laag, dus financieringen van verbouwingen, aanschaf van een nieuwe auto, en dergelijke is hiermee niet mogelijk.

Snel geld voor financiële noodsituaties.

Leningen zonder toetsing zijn handig in gevallen, wanneer u snel geld nodig heeft voor een hele korte periode. Gebruik van een lening zonder toetsing in andere gevallen, resulteert meestal in problemen bij de terugbetaling, waardoor de lener opnieuw in de problemen komt, met alle gevolgen van dien. Het is daarom ook zaak, u terdege af te vragen, of lenen zonder toetsing, voor u het beste alternatief is, of dat andere vormen van lenen, wellicht een beter alternatief vormen.

 

Deze pagina delen.

Posted on Feb 14, 2018

Meest Bekeken

Archief

Top