Door gebruik te maken van minikredietaanvragen.com, stemt u in met deze disclaimer. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op minikredietaanvragen.com wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.minikredietaanvragen.com of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. minikredietaanvragen.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. minikredietaanvragen.com garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van minikredietaanvragen.com. Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar minikredietaanvragen.coms van minikredietaanvragen.com, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden: De website mag niet de schijn wekken dat minikredietaanvragen.com minikredietaanvragen.com of daarop gepubliceerde producten ondersteunt. De website mag een link naar minikredietaanvragen.com maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren. De website mag geen onjuiste informatie over minikredietaanvragen.com en haar producten en diensten geven. De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van minikredietaanvragen.com kunt u contact opnemen. Alle rechten voorbehouden.

Meest Bekeken

Archief

Top